Dart Documentationdock_spawnResizeHandle

ResizeHandle Class

Methods

Code void adjustSize(Element container) #

void adjustSize(Element container) {
 int clientWidth = container.$dom_clientWidth;
 int clientHeight = container.$dom_clientHeight;
 
 if (corner) {
  if (west) element.style.left = "0px";
  if (east) element.style.left = "${clientWidth - cornerSize}px";
  if (north) element.style.top = "0px";
  if (south) element.style.top = "${clientHeight - cornerSize}px";
 }
 else {
  if (west) {
   element.style.left = "0px";
   element.style.top = "${cornerSize}px";
  }
  if (east) {
   element.style.left = "${clientWidth - handleSize}px";
   element.style.top = "${cornerSize}px";
  }
  if (north) {
   element.style.left = "${cornerSize}px";
   element.style.top = "0px";
  }
  if (south) {
   element.style.left = "${cornerSize}px";
   element.style.top = "${clientHeight - handleSize}px";
  }
  
  if (west || east) {
   element.style.height = "${clientHeight - cornerSize * 2}px";
  } else {
   element.style.width = "${clientWidth - cornerSize * 2}px";
  }
 }
}

Fields

Code bool corner #

bool corner = false;

Code final int cornerSize #

final int cornerSize = 12;

Code bool east #

bool east = false;

Code DivElement element #

DivElement element;

Code final int handleSize #

final int handleSize = 6;

Code var mouseDownHandler #

var mouseDownHandler;

Code var mouseMoveHandler #

var mouseMoveHandler;

Code var mouseUpHandler #

var mouseUpHandler;

Code bool north #

bool north = false;

Code bool south #

bool south = false;

Code bool west #

bool west = false;